European Council of Skeptical Organizations (Evropská rada skeptických organizací) zastřešuje skeptické organizace po celé Evropě. Funguje již přes dvacet let od svého založení 25. září 1994.

Mezi její hlavní cíle patří:

  1. Koordinace aktivit organizací a jedinců, kteří se snaží kriticky vyšetřovat pseudovědecká tvrzení, a tvrzení o zpozorování paranormálních jevů
  2. Obeznámení veřejnosti s výsledky vyšetřování Zároveň chce udržovat tradici kongresů, které zřízení ECSO předcházely, tak, aby se každé dva roky konaly v jiné členské zemi.

 

Ve stanovách ECSO je uvedeno, že ECSO usiluje o:

  1. Chránění veřejnosti před vyhlašováním tvrzení a léčeb, které nebyly podřízeny kritickému testování a mohly by být škodlivé.
  2. Vyšetřování skrze kontrolované testování a dvojitě-zaslepené experimenty taková tvrzení, která jsou na pokraji či jsou v rozporu s dosavadními vědními poznatky. Obzvlášť pak jevy, které jsou často označovány jako „paranormální“ či „pseudovědecké“. Zároveň však nebudou odmítány žádná tvrzení, vysvětlení, či teorie před objektivním vyhodnocením.
  3. Podporování veřejné politiky založené na dodržování osvědčených postupů ve vědě a medicíně.

Soudobým předsedou European Council of Skeptical Organizations je Gabor Hrasko, biolog a propagátor vědy z Maďarské republiky.


O EVROPSKÉM SKEPTICKÉM KONGRESU

HISTORIE

První European Skeptics Congress (Evropský skeptický kongres) proběhl 5. až 7. května 1989 v Bad Tölzu, v Německu. Na šestém kongresu s tématem „Věda, pseudověda a životní prostředí“, který se odehrál 23.

až 25. září v Ostendu, v Belgii, vznikla Evropská rada skeptických organizací, která se od té doby podílí na jeho organizaci. V České republice se kongres konal již v roce 2001 na půdě Akademie věd a věnoval se vzrůstu a rozvoji víry v paranormální jevy ve východní Evropě. V roce 2017 se bude kongres konat v polské Vratislavě a v roce 2019 bude v Nizozemí.