VĚDA, PSEUDOVĚDA A MÉDIA

Špatná interpretace vědeckých výzkumů a poznatků, šíření neověřených tvrzení, neschopnost správně určit vztahy mezi jevy (korelace vs. kauzalita).
To jsou jen některé z mnohých problémů, které přispívají k dezinformaci veřejnosti. Důsledek toho je přijetí a rozšíření nefunkčních až nebezpečných léčebných metod (léčba homeopatiky či pití Sava), nesmyslných konspiračních teorií (Chemtrails či vakcíny způsobují autismus), vznik nepodložených obav
(GMO jsou škodlivé) a zároveň podcenění reálných nebezpečí (globální oteplování) a zkreslené vnímání až nepochopení klíčových termínů a teorií (gravitace, evoluce).
Toto téma je evergreenem ve skeptické a vědecké komunitě, bude mu dán prostor i ve Vratislavi, obzvlášť z perspektivy, jak používat sociální média k šíření ověřených poznatků a jak napomoci klasickým médiím s prezentováním ověřených informací.

 

VĚDA A NÁBOŽENSTVÍ

„Nepřekrývající se magisteria“ – tak evoluční biolog Stephen Jay Gould označil vztah mezi vědou a náboženstvím. Je tomu ale prakticky tak? Nejen v Polsku je tato otázka ožehavá.
Jsou náboženská dogmata překážkou vědeckého zkoumání? Může skeptický člověk, který potřebuje jasné důkazy, aby přijal nějaké tvrzení, vůbec věřit v něco neprokazatelného? Těmto a dalším problémům se budou ve svých příspěvcích věnovat zajímavé osobnosti mezinárodní vědecké a skeptické komunity, a to z různých úhlů pohledu.

 

VĚDA A EXORCISMUS

Exorcismus, ač tradičně modlitbou za uzdravení nemocných, má dnes jinou podobu. Nejvíce spojován ve své moderní podobě s římskokatolickou církví, exorcismus je rituálem k vyhnání Satana nebo zlých duchů z posedlé osoby, věci či posedlého místa.

V poslední čtvrtině 20. století došlo v USA ke vzrůstu počtu exorcismů, trend, který nyní zaznamenáváme v Evropě, stejně jako oblibu v zázračném uzdravování skrze víru. Osoby jsou exorcismem údajně léčeny z různých psychických poruch, jako je například klinická deprese, či ze stavů, které nemocí nejsou, jako je homosexualita. Bohužel, tyto léčby mají i fatální následky, přesto se dělají dále, i když nebyl doložený jediný případ, kde by stav exorcizované osoby nebyl vysvětlen ‚přízemní‘ diagnózou. Kromě shlédnutí nejnovějšího dokumentu o exorcismu bude možnost i vidět průběh exorcismus naživo pomocí hypnózy.

 

VYŠETŘOVÁNÍ PARANORMÁLNÍCH JEVŮ

Od historie do moderní doby slýcháváme o událostech a jevech, které nejdou na první pohled racionálně, vědecky vysvětlit. Vyšetřování paranormální jevů se zabývá tím druhým pohledem. Často jsou paranormální jevy obecně přijímanou skutečností, na kterou jsou „vědci krátcí“. Ač ve dvojitě zaslepených experimentech voda nebyla proutkaři nalezena, osoba nebyla léčitelem vyléčena (ani správně diagnostikována) a ani neexistuje žádný záznam potvrzující existenci duchů, proutkařství, lidové léčitelství a existence duchů jsou záležitosti, které lidé berou jako fakt. Když dojde na prokázání těchto záležitostí, jediné dostupné důkazy jsou emočně podbarvené příběhy, které důkazem nejsou. Proto je ve světě mnoho organizací a projektů, které se snaží najít opravdový důkaz existence paranormálního jevu. Některé nabízejí i finanční odměnu osobám, které prokáží svou paranormální schopnost.

 

SKEPTICKÁ PSYCHOLOGIE

Některé metody psychodiagnostiky (užívání Rohrschachových inkoustových skvrn) či terapie (vycházející z Freudovy psychoanalýzy) dnes používány jsou přežitkem a nemají výpovědní ani léčebnou hodnotu.

V Británii se počet lidí navštěvující terapeuta zvedl z 20 % na 28 % mezi lety 2010 a 2014 a počet roste dál, trend, který vnímáme i v kontinentální Evropě. Metody diagnostiky se používají nejen u lidí s podezřením na mentální poruchu, ale třeba i u pracovních pohovorů, proto je klíčové, aby metody byly funkční.

„Psychologie je věda, ne čáry.“ To je heslem skeptických psychologů. Zkoumají funkčnost zavedených teorií a aplikují do psychologie nové, ověřené vědecké poznatky.

 

GMO

Geneticky modifikovaný organismus – pro mnoho lidí naprosto děsivá představa. V dnešním světě bio, eko, organických potravin rozhodně žádná GMO požívat nechceme. Víme ale, co to vůbec je? Jak probíhá proces genetické modifikace? Víme, že díky němu můžeme pěstovat potraviny tam, kde to dříve nebylo možné? Uvědomujeme si, že běžně požíváme GMO potraviny, protože nejsou škodlivé? Či, že rozšířením užívání GMO můžeme zamávat s hladem v zemích třetího světa? Na tyto otázky je až příliš část odpovědí „ne“.

Proces genetické modifikace není jednoduchý, ale rozhodně se základním principům dá porozumět. Bráněním šíření potravin, které byly geneticky upravené, si škodíme více, než si myslíme, protože se bráníme ze strachu, který vyplývá z neznalosti a kvůli neopodstatněným (až cíleně nepravdivým) hrozbám, které šíří anti-GMO hnutí.

 

WORKSHOPY

Poprvé budou paralelně s kongresem probíhat volně přístupné workshopy pro veřejnost neúčastnící se kongresu. Polští skeptici připravují interaktivní programy jak pro děti, tak pro dospělé. Dílny, v polštině, budou o důležitosti vody, o psychologii, o úžasném světě vědy, o paranormálních jevech...

Tento paralelní program chceme založit jako tradici pro další kongresy, aby kongres nebyl jen sjezdem podobně myslících osob, ale aby měl i přesah a přínos pro zemi svého konání.