O Uniwersytecie

 

Uniwersytet Wrocławski to uczelnia o bogatej, ponad 300 letniej historii. Uczelnia założona przez cesarza austriackiego Leopolda I Habsburga wyewoluowała ze skromnej szkoły prowadzonej przez Jezuitów w jeden z największych ośrodków akademickich w Polsce. Na początku XIX wieku Uniwersytet miał pięć wydziałów: filozofii, teologii katolickiej, teologii ewangelickiej, prawa i medycyny. W dalszych latach Uniwersytet rozrastał się zyskując nowe kierunki, laboratoria i muzeum przyrodnicze, które istnieje do dziś.

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii jest jednym z największych wydziałów w Polsce. Jego tradycja sięga aż do pruskiej szkoły prawa założonej w 1811 roku. Ponad 12000 studentów uczy się pod okiem 200 wykładowców, 170 studentów uczęszcza na studia doktoranckie. Wydział oferuje program wymiany międzynarodowej i jest dumny z tego, że gości studentów z Europy, Rosji, Kazahstanu i krajów afrykańskich. W ramach wydziału działają koła studenckie z pomocą których można brać udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach i sympozjach. Czytaj więcej...

Virtual tour...