Tytuł

Posiadanie publikacji z zakresu omawianej tematyki

Tytuł

Abstrakt (250-500 słów)

Dostarczenie linków lub listy publikacji z danej tematyki

Abstrakt (250-500 słów)

 

Resume (250-500 słów)

Resume (250-500 słów)

 

Jakie korzyści uczestnicy kongresu wyniosą z prezentowanego wykładu? (max. 250 słów)

Jakie korzyści uczestnicy kongresu wyniosą z Pani/Pana obecności na dyskusji panelowej? (max. 250 słów)

 

 

 

 

Podróż

Zakwaterowanie

Opłata konferencyjna

Rejs po Odrze

Opłata konferencyjna